KONTAKTI


  Zyrat qëndrore

  +383 (0) 38 726 391

  Str. “Bulevardi i Pavarsisë”, II/2 60000, Gjilan – Republic Of Kosovo

  Dega në Prishtinë

  +383 (0) 38 726 391

  Str.”Josip Rela”, no.154, Floor X/B/38-1 10000, Prishtina – Republic Of Kosovo